KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


Ostravská 14

Košice


KDE NÁS NÁJDETE ?

Vaše meno, e-mail a osobné údaje, ktoré uvediete vo Vašej správe spracujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) tak, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky. Našim oprávneným záujmom je poskytnúť Vám čo najfundovanejšiu odpoveď. (viac informácií nájdete tu)

2021 - Sweet reality